نوشته‌ها

هلدرها

ستِ هلدرهای تراشکاری

ست هلدرهای AKKO که در باکس های آلومینیومی شامل هلدرهای تمام الماس (کارباید) ضد ارتعاش ، معمولی و آب صابون خور به مشتریان عرضه میگردد .

SET-A/SCLCR
SET-E/SCLCR
SET-S/SCLCR
SET-A/SDUCR
SET-E/SDUCR
SET-S/SDUCR