نوشته‌ها

انواع هلدر

طبقه بندی هلدر های روتراش

شــکل ظـاهـریویـژگینـوع
سیستم P / نوع قفل چکمه ای برای اهداف عمومی- جهت مصارف عمومی دارای مکانیزم نگهدارنده الماسه با قفل چکمه ای
- دقت بالای مغزی نگهدارنده الماسه ناشی از مهار با دو سطح تماس، قابلیت فوق العاده در ماشینهای NC و ماشینهای مخصوص
- رنج وسیعی از الماسه ها در این نوع نگهدارنده قابل استفاده می باشد. مانند مربعی، مثلثی، گرد و لوزی
چکمه ای
سیستم M / نوع گیره مرکب برای تراشکاری عمومیمکانیزم نگهدارنده تلفیقی از نوع چکمه ای
- نیروی محافظه الماسه بسیار قوی و مناسب برای کپی تراشی و تراش منقطع با قابلیت اطمینان بالا می باشد.
- در محدوده وسیعی از انواع نگهدارنده و الماسه قابل استفاده است.
- همچنین برای الماسه های سرامیکی مناسب می باشد
هلدر روبنددار
سیستم C / نوع کلمپی (گیره از رو) با شیب منفی- نوع گیره از رو (کلمپی) که در تراشکاری مقطع NC استفاده می شود.
- نیروی چفت الماسه بسیار زیاد است و مغزی نگهدارنده دارای قابلیت بالایی است.
- بدلیل نداشتن سوراخ، الماسه استحکام بسیار زیادی دارد و در شرایط نامساعد کار مانند برشهای منقطع دوام می آورد.
هلدر روبنددار
سیستم S / نوع پیچی با شیب مثبت- نگهدارنده با سطح مقطع کم برای قطعات کوچک
- نگهدارنده با بدنه بزرگ برای تراشکاری عمومی با نیروی برش کم استفاده می گردد.
-ایمنی استقرار الماسه با پیچ های تورکس با دوام بالا
هلدر پیچی
هلدرها

ستِ هلدرهای تراشکاری

ست هلدرهای AKKO که در باکس های آلومینیومی شامل هلدرهای تمام الماس (کارباید) ضد ارتعاش ، معمولی و آب صابون خور به مشتریان عرضه میگردد .

SET-A/SCLCR
SET-E/SCLCR
SET-S/SCLCR
SET-A/SDUCR
SET-E/SDUCR
SET-S/SDUCR