نوشته‌ها

انواع هلدر

طبقه بندی هلدر های روتراش

شــکل ظـاهـریویـژگینـوع
سیستم P / نوع قفل چکمه ای برای اهداف عمومی- جهت مصارف عمومی دارای مکانیزم نگهدارنده الماسه با قفل چکمه ای
- دقت بالای مغزی نگهدارنده الماسه ناشی از مهار با دو سطح تماس، قابلیت فوق العاده در ماشینهای NC و ماشینهای مخصوص
- رنج وسیعی از الماسه ها در این نوع نگهدارنده قابل استفاده می باشد. مانند مربعی، مثلثی، گرد و لوزی
چکمه ای
سیستم M / نوع گیره مرکب برای تراشکاری عمومیمکانیزم نگهدارنده تلفیقی از نوع چکمه ای
- نیروی محافظه الماسه بسیار قوی و مناسب برای کپی تراشی و تراش منقطع با قابلیت اطمینان بالا می باشد.
- در محدوده وسیعی از انواع نگهدارنده و الماسه قابل استفاده است.
- همچنین برای الماسه های سرامیکی مناسب می باشد
هلدر روبنددار
سیستم C / نوع کلمپی (گیره از رو) با شیب منفی- نوع گیره از رو (کلمپی) که در تراشکاری مقطع NC استفاده می شود.
- نیروی چفت الماسه بسیار زیاد است و مغزی نگهدارنده دارای قابلیت بالایی است.
- بدلیل نداشتن سوراخ، الماسه استحکام بسیار زیادی دارد و در شرایط نامساعد کار مانند برشهای منقطع دوام می آورد.
هلدر روبنددار
سیستم S / نوع پیچی با شیب مثبت- نگهدارنده با سطح مقطع کم برای قطعات کوچک
- نگهدارنده با بدنه بزرگ برای تراشکاری عمومی با نیروی برش کم استفاده می گردد.
-ایمنی استقرار الماسه با پیچ های تورکس با دوام بالا
هلدر پیچی

طبقه بندی هلدر های داخل تراش

نــــوع گیرندهویــژگــیشــکــل ظــاهــری
سیستم M / نوع گیره مرکب با شیب منفی- شیب منفی، نوع چکمه ای، با بدنه گرد
- تلفیقی از مکانیزم نوع چکمه ای و کلمپی که موجب استقرار محکم و دقیق اینسرت می شود
- به دلیل داشتن دو سطح مهار کننده، قابلیت تکرار موقعیت نوع تیغچه عالی می باشد
- حداقل قطر سوراخ 32 میلی متر می باشد
سیستم P / نوع قفل چکمه ای با شیب منفی- شیب منفی، نوع چکمه ای، نوع بدنه گرد
- به دلیل داشتن دو سطح مهارکننده، دقت استقرار الماسه فوق العاده است
-حداقل قطر سوراخ 40 میلی متر می باشد
سیستم C / نوع کلمپی (گیره از رو) با شیب مثبت- مکانیزم استقرار الماسه نوع کلمپی با ایمنی بالا و استقرار دقیق
- الماسه بدون سوراخ باعث افزایش استحکام لبه الماسه نسبت به نوع S می شود و قابلیت استفاده در خشن تراشی را بالا می برد
در سوراخ های متوسط تا بزرگ استفاده می شود
حداقل قطر سوراخ 16 میلی متر می باشد
سیستم S / نوع پیچی با شیب مثبت- مکانیزم ساده با قطعات کم
- بدون زائده در سر نگهدارنده همانند آچارخور پیچ و کلمپ
- تراشکاری آزاد با توجه به شیب مثبت الماسه
-نگهدارنده های تنگستن کاربایدی مناسب در مقابل ار تعاشات ناشی از تراشکاری
- حداقل قطر سوراخ 5.5 میلی متر می باشد
هلدرها

ستِ هلدرهای تراشکاری

ست هلدرهای AKKO که در باکس های آلومینیومی شامل هلدرهای تمام الماس (کارباید) ضد ارتعاش ، معمولی و آب صابون خور به مشتریان عرضه میگردد .

SET-A/SCLCR
SET-E/SCLCR
SET-S/SCLCR
SET-A/SDUCR
SET-E/SDUCR
SET-S/SDUCR