اینسرت های دنده زنی GESAC با گرید GM3225 مخصوص فولاد، استیل و چدن با روکش PVD

گرید GM3225 با روکش حاوی TiAlN با مقاومت بالای اینسرت در گرما و ضربه پذیری بالا

مناسب برای گام زنی و پیچ بری عموم متریال ها

Threading Gesac
External 60 degree partial profile threading insert
Internal 60 degree partial profile threading insert
External 55 degree partial profile threading insert
Internal 55 degree partial profile threading insert
External 60 degree metric threading insert
Internal 60 degree metric threading insert
External 60 degree UN threading insert
Internal 60 degree UN threading insert
External 55 degree Whitworth threading insert
Internal 55 degree Whitworth threading insert
External 55 degree BSPT threading insert
Internal 55 degree BSPT threading insert
External 60 degree NPT threading insert
Internal 60 degree NPT threading insert
External 30 degree round threading insert
Internal 30 degree round threading insert