اینسرت TCMT – تکنوسایش

با کلیک بر روی این لینک، چارت کامل گریدهای تراشکاری الماس های GESAC را می توانید مشاهده کنید