اینسرت DCMT – تکنوسایش

با کلیک بر روی این لینک، چارت کامل گریدهای تراشکاری اینسرت های GESAC را می توانید مشاهده کنید