الماس

چارت گرید اینسرت های برش GESAC

برش کاری

سری الماس های برش GKD دو سر که در گریدهای مخصوص فولاد، چدن و مولتی گرید موجود میباشند.

اینسرت برش

شیارزنی
شیار