شناسایی اینسرت های تراشکاری (راهنمای انتخاب الماس تراشکاری)

هر حرف از کد یک اینسرت به منظور خاصی می باشد و در تصاویر زیر به صورت کامل با این کدها آشنا می شویم.

به عنوان نمونه اینسرت TNMG 22 04 08 – HK اینسرتی سه گوش با زاویه آزاد 0 درجه، دقت  شکلِ سوراخ استوانه ای به همراه براده شکن دوطرفه، طول لبه برش آن 22، ضخامت 4.76 و زاویه گوشه 08 است. براده شکن HK نیز کد شرکت GESAC برای اینسرت های مخصوص چدن می باشد.

اطلاعات کامل کدهای اینسرت ها را در تصاویر زیر میتوانید مشاهده کنید.

انواع شکل اینسرت
زاویه آزاد اینسرت
تلرانس
شکل و شیار سوراخ
طول لبه برش
زاویه گوشه

جزئیات دقت تلرانس :

دقت تلرانس
دایره محاط و نقاط گوشه