روکش جدید آلفا – طول عمر بالاتر ابزار

روکش

روکش جدید آلفا بادی که باعث افزایش طول عمر ابزار تا 5 برابر میشود.

مزایای روکش آلفا :

  1. مقاومت بالای ابزار در برابر سایش
  2. سختی سطح در حدود 700 الی 800 ویکرز
  3. مقاومت بالای ابزار در برابر حرارت
  4. استحکام بالای ابزار در برابر خستگی
  5. ضربه پذیری بالای ابزار و مقاوم در برابر خراشیدگی
  6. مقاوم در برابر خوردگی ابزار