ابزار

اکوکات ، ابزاری اقتصادی (AEKR)

این ابزار که ابزاری اقتصادی و مقرون به صرفه میباشد چهار کار :
سوراخ کاری (Drilling) ، داخل تراشی (Boring) ، رو تراشی (External Turning) و پیشانی تراشی (Face Turning) را انجام میدهد.

اطلاعات صفحه کاتالوگ محصول را در زیر مشاهده میکنید

برای دانلود کاتالوگ کامل AKKO نیز روی این لینک کلیک نمایید