الماس

چارت گرید اینسرت های برش GESAC

برش کاری

سری اینسرت های برش GKD دو سر که در گریدهای مخصوص فولاد، چدن و مولتی گرید موجود میباشند.

اینسرت برش
شیارزنی
شیار